Blog

blog-img

9 นิสัย คนจะเรียนหมอต้องมี 

ข่าวที่เป็นประเด็นในช่วงนี้ คงหนีไม่พ้นข่าวของนักศึกษาแพทย์ที่สงสัยว่าใช้ความรู้ทางการแพทย์ในทางที่ผิด ทำร้ายสัตว์เพื่อขอรับเงินประกัน ในเมื่อหมอเป็นสาขาที่ไม่เพียงต้องการคนเก่ง แต่ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมจริงๆ เราเลยต้องย้อนกลับมาทบทวนการคัดเลือกคุณสมบัติของคนที่จะเรียนหมอกันใหม่

หมอจัดเป็นสาขาที่มีการแข่งขันสูง และคาดหวังบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน พร้อมสละเวลาและความสามารถของตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น การสอบได้คะแนนสูงๆ หรือเก่งเฉพาะวิชาการอย่างเดียวนั้นไม่พอ เด็กที่จะสมัครคณะแพทย์ต้องมีทักษะหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่ดีร่วมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถประกอบวิชาชีพนี้ได้ 

ในต่างประเทศการวัดแววความถนัดในสาชาอาชีพ เช่น UKCAT หรือ BMAT เป็นส่วนที่เด็กต้องสอบเพิ่มเติมเพื่อยื่นคะแนนเข้าพิจารณา และอีกส่วนที่มหาลัยให้ความสำคัญมากเช่นกัน คือ “การสัมภาษณ์” มหาลัยส่วนใหญ่จะจัดทีมนักจิตวิทยาเข้าสัมภาษณ์เด็ก อาจใช้การสัมภาษณ์แบบ MMI (Multiple Mini Interview) โดยแบ่งออกเป็นฐานและนำคะแนนของเด็กที่ตอบคำถามในแต่ละฐานมาจัดลำดับ เพื่อหาคนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในการเรียนแพทย์แล้วทักษะแบบ ไหนบ้างที่ผู้สัมภาษณ์มองหาจากเด็ก 

1. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy
หมอเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ไม่ว่าจะต่อผู้ป่วย ต่อคนในครอบครัว ต่อสัตว์เลี้ยง และต่อบุคคลอันเป็นที่รัก    

2. แรงบันดาลใจ (Motivation) 
เด็กต้องให้เหตุผลของการอยากเรียนหมอ แสดงออกถึงความสนใจที่มาจากตนเอง รวมถึงเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ 

3. การสื่อสาร (Communication)
ความสามารถทางการสื่อสาร การใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสม การอธิบายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมทั้งความสามารถในการรับฟัง

4. ความซื่อสัตย์ จริงใจ (Honesty and Integrity) 
การมีศีลธรรมและความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นเป็นอีกส่วนที่สำคัญในการทำงานในทุกอาชีพ และสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้เป็นหมอทุกคนในการตรวจคนไข้และวินิจฉัยอาการ แจ้งผล และแก้ปัญหาของโรคให้ดีที่สุด 

5. การรู้จักตนเอง (Personal Insight)   
เข้าใจตนเองและรับมือกับความเครียด รู้จักจัดสรรเวลา ตั้งเป้าหมาย มีความรับผิดชอบ ยืดหยุ่นในบางสถานการณ์ และควบคุมอารมณ์จากความกดดันและปัญหาต่างๆ ได้ สิ่งเหล่านี้คือการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

6. การทำงานร่วมกัน (Team Work) 
การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม และการจ่ายงานให้เพื่อนร่วมทีมก็สำคัญพอๆ กัน อย่าลืมว่านอกจากวินิจฉัยโรคแล้ว การลงมือปฏิบัติงาน เช่น การผ่าตัด ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันกับคนในแผนกอื่นๆ ด้วย 

7. การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving) 
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา รวมถึงความสามรถในการตัดสินใจ การวินิจฉัยโรคต่างๆ เกิดจากการวิเคราะห์ตามอาการและข้อมูลประกอบกัน ทักษะในด้านนี้จึงสำคัญมาก

8. การยึดหลักจริยธรรม (Ethical Awareness)
จริยธรรมเกี่ยวข้องกับการทำงานของทุกคน ในส่วนของการเป็นหมอ จริยธรรมคือ การดำเนินงานรักษาโรค การตัดสินใจของหมอจึงสำคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตและการประพฤติปฏิบัติที่ควรเป็นไปตามความเหมาะสมของวิชาชีพ 

9. ความกระหายรู้ (Intellectual Curiosity)
สนใจขวนขวาย ไม่หยุดที่จะหาความรู้ ติดตามข่าวสารวงการแพทย์และงานวิจัยใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ไม่หยุดอยู่กับที่ ถึงแม้เด็กจะผ่านการสัมภาษณ์และได้รับเลือกให้เรียนแล้ว ทางมหาลัยในต่างประเทศยังมีชุดคำถามและการวัดระดับเพิ่มเติม เพื่อทดสอบว่าเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเป็นหมอหรือไม่ และในระหว่างเรียนจะมีการพัฒนาเรื่องทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

เด็กที่มีความสนใจในการเรียนหมอ ขอแนะนำเรื่องของการฝึกงานในโรงพยาบาล หรือการเป็นอาสาสมัครจะช่วยให้เด็กเห็นรูปแบบการทำงานและการแก้ปัญหาที่หมอในชีวิตจริงต้องเจอ ไม่ใช่การรู้จักอาขีพหมอผ่านเพียงสื่อหรือการบอกต่อกันมา ในหลายๆ มหาลัยระดับโลกกำหนดให้เด็กต้องฝึกงานก่อนที่จะทำการสมัคร เพื่อยืนยันและแสดงความชัดเจนของตนเองในการเข้าเรียนหมอ การคัดเลือกคนที่จะเข้าเรียนหมอ จึงไม่ใช่แค่มีผลการเรียนดีเท่านั้น นิสัยและบุคลิกภาพที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญกว่า การเป็นหมอที่ดีจึงเชื่อมโยงกับความรู้ความสามารถ ความคิด และทัศนคติ ที่เหมาะสมจะเป็นหมออย่างแท้จริง   

เตรียมพร้อมสู่การเป็นหมอ เข้มข้นด้านวิชาการ แฝงทัศนคติของวิชาชีพที่ดีในอนาคตที่ BMAT Cours ที่ Krutoo Homeschool  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 095-9429714


ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์ในการเข้าเรียนหมอ

1) https://www.princetonreview.com/med-school-advice/medical-school-interview-questions
2) https://www.medical-interviews.co.uk/topic/interview-questions-medical-school-interviews
3) https://www.themedicportal.com/e-learning/interview/
4) https://www.thestudentroom.co.uk/attachment.php?attachmentid=192433&d=1357932026

Tag: เรียนหมอ, KRUTOO HOMESCHOOL, BMAT, จรรยาบรรณหมอ, สอบหมอ