Blog

blog-img

จีนกลาง...ภาษาที่ไม่ควรมองข้าม

ในโลกแห่งการใช้ภาษาทุกวันนี้ มาถึงยุคที่โรงเรียนหลายแห่งบรรจุหลักสูตรภาษาที่ 3 และภาษาที่ว่านี้ก็หนีไม่พ้น “ภาษาจีนกลาง” ที่เป็นภาษากลางและภาษาราชการของจีนแผ่นดินใหญ่ ได้ชื่อว่าเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดอีกภาษาหนึ่ง ทำให้ความสำคัญของภาษาจีนนับวันจะยิ่งมากขึ้น จนกลายมาเป็นภาษาที่น่าจับตามอง และมีหลายเหตุผลที่ไม่ควรมองข้ามภาษาจีนเลย คือ 

1) สื่อสารได้ทั่วโลก
จีนมีประชากรกว่าพันล้านคน นับว่ามากเป็นอันดับหนึ่ง เกือบเท่าจำนวนประชากรครึ่งโลก นอกจากนี้ไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็จะพบกลุ่มคนจีน สังเกตได้จากการที่มีไชน่าทาวน์อยู่ในหลายประเทศ จึงสามารถใช้ภาษาจีนกลางสื่อสารกับคนจีนที่อาศํยอยู่ต่างแดนได้เช่นกัน 

2) เปิดตลาดและโอกาสทางธุรกิจ
ประเทศจีนเองนับว่าทรงอิทธิพลทางด้านการค้าและธุรกิจอย่างมาก หากสื่อสารภาษาจีนได้ ก็เรียกได้ว่ามีชัยทางการค้าไปมากกว่าครึ่ง การเรียนภาษาจีนกลางจะช่วยเปิดลู่ทางไปสู่การต้องติดต่อประสานงานและติดต่อธุรกิจในอนาคต

3) ความต้องการสูง
ในตลาดแรงงานความต้องการคนที่สามารถใช้ภาษาจีนได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวในไทยขยายตัว เนื่องจากมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามามาก อีกทั้งยังมีคนจีนที่มีลงทุนในไทยจำนวนมาก อัตราการจ้างงานจึงมีความต้องการคนที่พูดภาษาจีนได้มากยิ่งขึ้น

4) เพิ่มโอกาสการเรียนต่อ
ปัจจุบันทางการจีนให้ทุนเด็กนักเรียนต่างชาติไปศึกษาต่อยังประเทศจีนในมหาลัยต่างๆ โดยมีทุนหลายรูปแบบด้วยกัน ตั้งแต่ทุนเรียนภาษาไปจนถึงทุนของรัฐบาลที่ให้เปล่า และมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ฉะนั้นการเรียนภาษาจีนจึงเป็นการเปิดโอกาสอีกด้านในด้านการเรียนต่อด้วย

เรียกได้ว่าการมีภาษาจีนกลางติดตัวไว้เป็นการเพิ่มทักษะการสื่อสารอีกทาง และสามารถต่อยอดได้จริงในอนาคต นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้านวิชาการหลักๆ ที่ปูทางสู่อาชีพแล้ว ภาษาก็ยังเป็นอีกเครื่องมือที่ควรฝึกฝนให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นใบเบิกทาง สร้างความได้เปรียบ ไปจนถึงสามารถดึงศักยภาพจุดนี้มาแข่งขันกับคนอื่นได้ในอนาคตจีนกลาง ภาษาที่ไม่ควรมองข้าม เปิดสอนแล้วที่ Krutoo Homeschool สอบถามรายละเอียด โทร. 095-9429714

Tag: จีนกลาง, เรียนภาษาจีน, IGCSE, Chinese Mandarin, Krutoo Homeschool