Blog

blog-img

ดุลูกอย่างไรให้เกิดประโยชน์

เมื่อดุลูกแล้ว ไม่ควรทิ้งความรู้สึกไม่ดีค้างคาใจใว้กับลูก ควรอธิบายให้เหตุผล

หรือหาทางทำให้ลูกเข้าใจว่าทำไมเราต้องดุเขา โดยมีวิธีการแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
 

1) ดุลูกโดยให้เหตุผล

อธิบายสาเหตุของการที่ต้องดุลูกทุกครั้ง เพื่อให้เด็กเข้าใจถึงเหตุผลหรือที่มาของการประพฤติตัวไม่เหมาะสม

จนทำให้เราต้องดุเขา และต้องมั่นใจว่าเด็กเข้าใจว่าพ่อแม่มีเจตนาหวังดี อยากเห็นลูกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม

2) ดุลูกแบบสร้างทางเลือก

ไม่เพียงแค่ดุลูก แต่เราสามารถอธิบายให้ลูกเห็นภาพ โดยการให้เขาตัดสินใจอีกครั้งจากสิ่งที่เพิ่งกระทำผิด

โดยให้สร้างทางเลือกให้เขาเลือกว่าถ้าทำอีกครั้ง แบบไหนคือถูก แบบไหนคือไม่ถูกต้อง ให้เขาลองตัดสินใจเลือก

หรือคิดเอง และพ่อแม่ก็ค่อยให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจของลูก

3) ดุลูกและปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง

นอกจากจะดุว่า หรือสอนเด็กแล้ว อีกวิธีการที่ดีก็คือ ทำให้เด็กดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้เด็กเข้าใจ และเรียนรู้ผ่าน

การกระทำของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เหมาะสม เช่น หากลูกไม่รับผิดชอบเรื่องการทำความสะอาดห้องของตนเอง

ปล่อยห้องรก พ่อแม่ก็แทนที่จะดุว่าอย่างเดียว ก็ควรปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างสม่ำเสมอ                                                                 

4) ดุลูกอย่างมีกติกา

เมื่อลูกทำผิด จนเราต้องดุ ต้องตกลงกับเขาให้ดีว่าเรามีกติกาอย่างไร ทำไมที่เขาทำจึงไม่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกรู้จัก

ขอบเขตของกติกา เช่น หากเขาทำการบ้านเสร็จแล้ว จึงจะสามารถเล่นเกมได้ แต่ถ้าเขาทำการบ้านยังไม่เสร็จ

แล้วไปเล่นเกม แบบนี้โดนดุแน่นอน แบบนี้จะฝึกให้เขารับผิดชอบ และเรียนรู้กฎกติกาที่เราตั้งขึ้นด้วย
 

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับวิธีการดุลูกให้เกิดประโยชน์ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่หลายๆ ท่าน

เมื่อลูกทำผิด เราต้องดุ และอธิบายอย่างมีเหตุผลเสมอ แต่เมื่อพ่อแม่ทำผิดต่อลูกก็ต้องไม่อายที่จะขอโทษเขาด้วยเช่นกัน

------------------------------------------------------------------------------------------
KRUTOO HOMESCHOOL 095 942 9714

 

 

Tag: Krutoo Homeschool, parents, kids, teaching