Blog

blog-img

ความเข้าใจผิดในปรัชญาการศึกษาไทย

ปรัชญาการศึกษาไทยคืออะไร ยังเป็นคำถามที่ค้างคาใจหลายคน ครูตู่เองได้แสดงทัศนะ ยกตัวอย่างให้เห็นจากสิ่งที่คนในสังคมลงมือทำกับระบบการศึกษาไทยรอบตัวเรา ชี้ให้เห็นความเข้าใจผิด และการมองผิดจุด โดยมีประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมด 5 หัวข้อ ดังนี้

โปรแกรมบังหน้า
หลายโรงเรียนอยากได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ จึงขยันเปิดโปรแกรมใหม่ๆ เช่น โปรแกรมเด็กสองภาษา โปรแกรมเด็กอัจฉริยภาพ ฯลฯ ทั้งที่ขาดความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์ และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การทำเช่นนี้บางแห่งหวังแค่เพียงเป็นผลงานของผู้บริหารโรงเรียน และเพิ่มรายได้เข้าสู่โรงเรียนเท่านั้น  

เข้าไม่ถึงเครื่องมือ
เน้นให้เด็กเข้าถึงคุณภาพการศึกษาระดับสูง โดยไม่มองเพียงแค่ฐานะของครอบครัว แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กต้องเรียนหลักสูตรเดียวกันทั่วราชอาณาจักร เด็กในครอบครัวที่ขาดโอกาส พลอยหมดสิทธิ์ในการเข้าถีงเครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตำราดีๆ หรือแม้แต่ค่าธรรมเนียมในการเล่าเรียนในสถานที่ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม ล่วนเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้

เรียนที่โรงเรียนไม่เคยพอ
ธุรกิจสอนพิเศษวางตัวเป็นทางลัดเพื่อให้นักเรียนก้าวสู่ฝัน การเรียนในโรงเรียนจึงไม่พอที่จะเติมเต็ม ถ้าเด็กจะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ ต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายไปกับการเรียนพิเศษ ครูส่วนใหญ่ที่สอนในโรงเรียน ก็มาสอนพิเศษ และให้ความสำคัญกับการสอนนอกโรงเรียน เด็กจึงต้องหาทางมาเรียนเพื่อรู้เพิ่ม ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการเรียนสูงกว่าเดิม แม้บางแห่งจะเป็นเพียงการมานั่งดูครูสอนพิเศษที่ไม่มีตัวตนจริงๆ แต่เป็นคลิปวิดีโอที่อัดไว้ก็ตาม

การพัฒนาโรงเรียนผิดจุด
ทุ่มเทการสร้างสิ่งใหม่ในโรงเรียน เช่น ห้องสื่อสมัยใหม่ ห้องดาราศาสตร์ ห้องประชุมติดแอร์ หวังเป็นจุดดึงดูดให้โรงเรียนดูดี ได้รับคำเชิดชูว่าพัฒนา แต่กลับสร้างโดยปราศจากแนวคิดในการประยุกต์นำวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาช่วยในการเรียนรู้ และหลายครั้งที่การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ มากเกินความต้องการของเด็กและบุคลากรในโรงเรียน จนโดนปล่อยร้าง ทิ้งๆ ขว้างๆ ไว้ และในที่สุดก็หมดสภาพไม่มีใครเหลียวแล กลายเป็นขยะจากการพัฒนาที่ฟุ่มเฟือย

หลงในเส้นทางอาชีพ
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้สอนให้เด็กมองหาอาชีพในอนาคตจากความถนัด และเด็กหลายคนก็มองที่ผลประโยชน์จากรายได้ มากกว่าความชอบและถนัดของตัวเองจริงๆ ส่งผลให้ค่านิยมของคนในสังคม มองคุณค่าของอาชีพที่รายได้ การที่ลูกได้ทำอาชีพที่มีรายได้สูงๆ กลับกลายเป็นความน่าภูมิใจของครอบครัว แต่ลึกๆ แล้ว เด็กอาจไม่มีความสุขกับการทำงาน หรือน่ากลัวกว่านั้นคือการที่เด็กเหล่านั้นต้องทนทุกข์ และหาตัวเองไม่เจอไปตลอดชีวิต

สรุปโดยรวม สันนิษฐานจากข้อมูลในส่วนนี้ มองได้ว่าปรัชญาการศึกษาไทยอาจมุ่งเน้นไปที่การใช้ "เงิน" เพื่อนำเสนอภาพของความสำเร็จ แต่แท้จริงเบื้องหลังการใช้เงินผิดจุดประสงค์นั้น ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาดตามมา และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการสร้างคนในประเทศ จึงได้แต่หวังว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่ได้เกิดกับการศึกษาไทยทั้งหมด และหวังให้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองว่าเงินสำคัญกว่าศักยภาพที่แท้จริงในเร็ววัน 

Tag: Krutoo Homeschool, ครูตู่โฮมสคูล, ครูตู่, Homeschool, Passion, Learning Center, Learning